Single Blog Title

This is a single blog caption
24 Marzec 2017

Wizyta w Europejskiej Agencji Obrony

Delegacja SEDE, kierowana przez Annę Fotygę, odbyła roboczą wizytę w Europejskiej Agencji Obrony by przedyskutować szerokie spektrum tematów z obszaru obronności. Ze strony agencji w spotkaniu udział wzięli dyrektor wykonawczy Jorge Domecq, z-ca dyrektora Rini Goos oraz dyrektorzy odpowiedzialni za współpracę, planowanie i wsparcie (CPS) oraz europejską synergię i innowacje (ESI), Roland Van Reybroeck i Denis Roger.
Rozmawiano nt. roli Parlamentu Europejskiego w obszarze obronności, badaniach w dziedzinie obronności, rozwoju zdolności obronnych, roli agencji we wdrożeniu europejskiego planu działań w sektorze obrony, a także długoterminowego przeglądu działań EDA. Prezentacjom towarzyszyły Interesujące i żywe wymiany pogladów.
W skład delegacji SEDE uczestniczyli następujący posłowie: Anna Elzbieta FOTYGA (ECR), Michael GAHLER (EPP), Geoffrey VAN ORDEN (ECR), Norica NICOLAI (ALDE), Eva KAILI (SD), Janusz ZEMKE (SD), Indre TARAND (Greens/EFA), Bodil VALERO (Greens/EFA), Doru-Claudian FRUNZULICA (SD), Tunne KELAM (EPP), Iveta GRIGULE (ALDE), Eugen FREUND (SD), Georgios KYRTSOS (EPP), Massimo CASTALDO (EFDD), Laima Liucija ANDRIKIENE (EPP).

Leave a Reply