Single Blog Title

This is a single blog caption
27 Marzec 2017

Protesty na Białorusi

Anna Fotyga potępia wydarzenia, do jakich doszło w ostatnich dniach na Białorusi, gdzie władza utrudniała przeprowadzenie pokojowego protestu odbywającego się w związku z Dniem Wolności. Anna Fotyga łączy się z narodem białoruskim w jego dążeniu do demokratyzacji kraju i ustanowienia państwa prawa, jak i z całą stanowczością potępia zatrzymania, aresztowania, zastraszanie dziennikarzy oraz brak poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, do przestrzegania których, zgodnie z międzynarodowymi standardami, zobowiązana jest także Białoruś.

Leave a Reply