Single Blog Title

This is a single blog caption
23 Marzec 2017

Kolejne działania Anny Fotygi w sprawie produktów sprzedawanych w Europie Środkowej i Wschodniej, których jakość jest gorsza od tych samych produktów sprzedawanych w krajach Europy Zachodniej

Anna Fotyga podjęła kolejne działania w sprawie produktów sprzedawanych w Europie Środkowej i Wschodniej, których skład surowcowy i jakość znacząco różnią się od tych samych produktów sprzedawanych w krajach Europy Zachodniej.
Anna Fotyga,wraz z dużą grupą posłów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, złożyła interpelację wymagającą od Komisji Europejskiej odpowiedzi na piśmie i debaty. Jednocześnie europosłowie złożyli też Wniosek o akt Unii w tej sprawie.
W interpelacji europosłowie kolejny raz podkreślają, iż różnice w składzie i jakości produktów o identycznej marce i identycznym opakowaniu sprzedawanych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej w UE są udowodnione. Wiele produktów sprzedawanych w krajach Europy Środkowej / Wschodniej często zawiera składniki niższej jakości niż produkty markowe sprzedawane na Zachodnie rynki UE (zawierając na przykład niższą proporcję mięsa, większą ilość tłuszczów, więcej sztucznych substancji słodzących i konserwantów oraz niższą wagę). Podobnie rzecz ma się z produktami chemicznymi. W interpelacji europosłowie domagają się od Komisji, by zdeklarowała się czy dokona rewizji prawodawstwa UE w celu ochrony konsumentów poprzez wyeliminowanie podwójnych standardów w zakresie jakości produktów sprzedawanych w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Jednocześnie, mając na uwadze, iż w UE funkcjonuje jednolity rynek wewnętrzny, europosłowie chcą by Komisja przedstawiła jakie kroki podejmuje w celu położenia kresu fragmentacji jednolitego rynku.
Drugim dokumentem wysłanym w tej sprawie do KE przez europarlamentarzystów jest Wniosek o akt Unii. Europosłowie zwracają się do Komisji o przedstawienie, do dnia 30 kwietnia 2017 r., propozycji aktu zmieniającego prawodawstwo UE, kładącego kres praktykom fragmentacji rynku, w celu ochrony konsumentów poprzez wyeliminowanie podwójnych standardów w zakresie jakości produktów sprzedawanych w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Leave a Reply