Single Blog Title

This is a single blog caption
28 Marzec 2017

Interwencje w obronie sektora transportowego

Anna Fotyga otrzymała od komisarz Violety Bulc odpowiedzialnej w KE za sektor transportu odpowiedź na list podpisany przez kilkunastu europarlamentarzystów w kwestii nakładanych przez niektóre państwa członkowskie ograniczeń w sektorze transportowym, mających uderzyć w przedsiębiorców z Europy Środkowej i Wschodniej. Komisarz Bulc zaznaczyła, iż w prowadzonych sprawach dotyczących naruszenia przepisów przez Francję i Niemcy podniesiono, między innymi „kwestie nieuzasadnionych ograniczeń w zakresie świadczenia usług transgranicznych, nadmiernych obciążeń administracyjnych nałożonych na zagranicznych operatorów oraz nieproporcjonalności środków egzekucji i kontroli”.   Violeta Bulc dodała, iż obecnie  KE prowadzi przegląd zgodności prawodawstwa Austrii z unijnymi przepisami. Komisarz zapewniła, iż także w kontekście prowadzonej rewizji przepisów socjalnych odnoszących się również do sektora transportu drogowego KE w swojej propozycji ma zamiar wypracować równowagę pomiędzy ochroną praw socjalnych  dla pracowników sektora transportu drogowego a wolnością dostarczania usług transgranicznych przez operatorów logistycznych.  Anna Fotyga wraz z grupą posłów z regionu złożyła szereg poprawek do sprawozdania na temat tzw. pracowników delegowanych.

Leave a Reply