Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Maj 2015

Ważne raporty i spotkania

Mijający tydzień w komisji spraw zagranicznych i bezpieczeństwa i obrony minął pod znakiem głosowania oraz dyskusją nad ważnymi raportami.   Szczególne znaczenie mają dwa dokumenty – powstały w ramach SEDE raport Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję, przyjęty już przez AFET, oraz podlegający ostatnim uzgodnieniom raport Stan stosunków UE–Rosja, którego „shadow reporterem” jest Anna Fotyga. Ważnym tematem odnoszącym się do sytuacji nad Morzem Czarnym było spotkanie z Ambasador Gruzji przy Unii Europejskiej. Anna Fotyga podczas spotkania poruszyła także stan demokracji w Gruzji oraz sytuację opozycji w tym kraju.

 

Leave a Reply