Single Blog Title

This is a single blog caption
11 Maj 2015

Parlament Europejski krytykuje agresywną politykę Moskwy i apeluje w sprawie katastrofy smoleńskiej

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) przyjęła raport Gabrielusa Landsbergisa dotyczący stanu relacji Unia Europejska – Rosja.

Anna Fotyga, kontrsprawozdawca raportu z ramienia grupy EKR, współautorka poprawek do raportu i negocjator kompromisów, uważa że jest to dobry dokument, oddający stan stosunków UE z Federacją Rosyjską. “Chciałabym pogratulować autorowi raportu, któremu udało się wynegocjować kompromisy, dzięki którym głos Parlamentu Europejskiego jestwyrazisty i spójny” – powiedziała Anna Fotyga.  Raport wprost oskarża Rosję o destabilizację sytuacji w Europie Wschodniej i łamanie prawa międzynarodowego. W tekście jest zarówno mowa o aneksji Krymu, wojnie na wschodniej Ukrainie, jak również o pogwałceniu integralności terytorialnej Gruzji. W obliczu agresywnych działań Rosji nie jest możliwy powrót do normalnych relacji, ale konieczne jest przebudowanie wschodniej polityki UE. Obszerny raport stwierdza również, że w wyniku działań Rosji na wschodniej Ukrainie nie jest możliwe dalsze traktowanie Federacji

Rosyjskiej jako strategicznego partnera UE. Dokument krytykuje antydemokratyczną i represyjna politykę wewnętrzną Rosji, która godzi w podstawowe standardy praw człowieka i utrudnia budowanie pokojowych, dwustronnych relacji. Krytykowane jest ograniczanie przez władze rosyjskie praw obywatelskich, prześladowanie niezależnych dziennikarzy oraz organizacji pozarządowych, a także brak działań mających na celu wyjaśnień mordów politycznych, jakie miały miejsce w Rosji w ostatnich latach.

Parlament Europejski wezwał również Rosję do pełnej współpracy ze społecznością międzynarodową w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu MH17 oraz powtórzył wezwanie o natychmiastowe wydanie Polsce czarnych skrzynek oraz wraku rządowego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, wzywając wszystkie instytucje UE do poruszenia tej kwestii w relacjach bilateralnych z władzami rosyjskimi.

“Cieszymy się, że kwestia katastrofy smoleńskiej jest podnoszona w instytucjach Unii Europejskiej. –  mówi Anna Fotyga.  Szefowa podkomisji bezpieczeństwa i obrony zwraca uwagę, iż pomimo skutecznego umieszczenia obok siebie w rezolucji kwestii katastrofy smoleńskiej i katastrofy MH17, wciąż inaczej wygląda stawianie na arenie międzynarodowej postulatów związanych z obydwiema tragediami, a także wypełnianie obowiązków przez rządy Polski i Holandii.

Leave a Reply