Single Blog Title

This is a single blog caption
29 Kwiecień 2015

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE

Wczoraj W PE głosowano nad protokołem do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE. Anna Fotyga złożyła następujące wyjaśnienia do głosowania:

Jestem zwolenniczką pełnego, pełnoprawnego członkostwa Chorwacji w Unii Europejskiej. Wydawałoby się, że rozszerzenie o Chorwację umowy o partnerstwie i współpracy UE z Federacją Rosyjską jest jedynie nieznaczącą korektą proceduralną. Daje ono jed…nak niepożądany sygnał polityczny, oznaczając akceptację statusu Rosji jako kraju partnerskiego. Tymczasem jest to państwo odpowiedzialne za bezprawną aneksję Krymu, zbrojną agresję na wschodnią Ukrainę i stosowanie elementów wojny hybrydowej wobec swoich sąsiadów, w tym członków UE. Umowa o partnerstwie i współpracy z Federacją Rosyjską, próbującą siłą odbudować strefę wpływów z czasów Związku Sowieckiego czy Imperium Rosyjskiego, powinna zostać zawieszona, a w przypadku kontynuacji agresji – rozwiązana.

Leave a Reply