Single Blog Title

This is a single blog caption
29 Kwiecień 2015

Rozmowy o Turcji

Bezpieczeństwo w regionie Azji Mniejszej, kwestie historyczne i sytuacja mniejszości w Turcji zdominowały spotkanie Anny Fotygi z  Afif Demirkıranem, Współprzewodniczącym Wspólnej Komisji Parlamentarnej Turcja-UE.

Przedmiotem rozmowy była m.in. sytuacja bezpieczeństwa na granicy Turcji z Syrią i Irakiem.  Rozmówcy dyskutowali także o sytuacji na Ukrainie oraz innych kwestiach istotnych dla bezpieczeństwa Polski i Turcji.

Rozmawiano także o powstającym w komisji AFET raporcie na temat Turcji oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian. Afif Demirkiran poinformował o odbiorze przyjętego przez PE dokumentu przez tureckie społeczeństwo. Przestawił także szereg konkretnych kroków podjętych przez turecki rząd mających na celu rzetelne zbadanie przez historyków wydarzeń z 1915 roku, a także o działaniach podjętych na rzecz ocieplenia stosunków z Armenią. Anna Fotyga odwołując się z do złożonych po głosowaniu tzw. “explanation of votes” stwierdziła, iż prawdziwe pojednanie może nastąpić tylko w prawdzie. Europoseł podkreśliła, iż rezolucja nie może być instrumentem polityki wobec Republiki Tureckiej i świata muzułmańskiego.

Omówiono politykę Turcji wobec mniejszości narodowych, podkreślając dokonaną w ostatnich latach zdecydowaną zmianę położenia Kurdów.  Demirkiran przedstawił także wiele przykładów pozytywnych relacji stosunków ludności tureckiej z mniejszością ormiańską.

Leave a Reply