Single Blog Title

This is a single blog caption
29 Wrzesień 2014

SEDE o symbiozie UE-NATO, terroryzmie i misjach UE

Niezwykle interesujący przebieg miało posiedzenie parlamentarnej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE), któremu przewodniczyła Anna Fotyga. Głównymi tematami rozmów były: sytuacja na Ukrainie, konflikty na Bliskim Wschodzie oraz zagrożenie terrorystyczne.

 Anna Elzbieta Fotyga, General DE ROUSIERS

 Pierwszym gościem komisji był gen. Patrick de Rousiers, przewodniczący Komitetu Wojskowego UE.  Generał zwrócił uwagę na stosunki między Unią Europejską a NATO mówiąc, iż na hybrydowe zagrożenia nie możemy reagować tylko poprzez działania jednej z tych organizacji, lecz musimy zacieśniać współpracę. Poseł Marek Jurek w tym kontekście za właściwsze uznał słowo “symbioza”. Omówione zostały także prowadzone obecnie misje wojskowe UE.

Kolejnym punktem porządku obrad była wymiana poglądów na temat gwarancji terytorialnych z udziałem zaproszonych ekspertów. W dyskusji udział wziął Timo S. Koster, dyrektor ds. Polityki Obronnej i Zdolności NATO,  Petro Mavromichalis – Head of Division “EU Situation Room”,  gen. bryg. Jo Coelmont – ekspert Instytutu Egmont.

Drugą połowę dnia, tym razem już w ramach wspólnego posiedzenia z Komisją Spraw Zagranicznych (AFET). Tematyka dotyczyła zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa ze strony Państwa Islamskiego w Iraku i Lewancie (ISIS), ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terrorystycznego w Europie. W dyskusji udział wzięli Gilles de Kerchove, koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu, John O’Rourke, dyrektor ds. Półwyspu Arabskiego, Iranu i Iraku ESDZ oraz Florenc Gaub, starszy analitykiem w IUESB.

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem dyskusji.

             http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20140924-1500-COMMITTEE-SEDE

Leave a Reply