Single Blog Title

This is a single blog caption
07 Kwiecień 2014

Odmowa wszczęcia śledztwa w sprawie znieważenia Narodu Polskiego

PW dniu 22 grudnia 2013 roku poseł Anna Fotyga wystosowała do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 127 i 133 kodeksu karnego przez osoby reprezentujące Związek Ludności Narodowości Śląskiej – poniżej treść zawiadomienia.

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Szanowny Panie Prokuratorze,

wnoszę o wszczęcie postępowania karnego w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 127 i 133 kodeksu karnego przez osoby tytułujące się jako Związek Ludności Narodowości Śląskiej.

Na stronie internetowej http://www.zlns.ubf.pl/news.php w/w osoby opublikowały list, który wystosowały do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. W liście tym poza dość zdumiewającym apelem, co do wyłączenia zamieszkiwanej przez te osoby części terytorium Polski z listy potencjalnych celów rosyjskiej broni masowego rażenia, zawarto szereg wypowiedzi stanowiących wręcz o woli oderwania tej części terytorium spod władzy Rzeczypospolitej.

Wyżej wymienione osoby oświadczyły, iż nie mają nic wspólnego z „władzami Polski” i podnoszą, że Górny Śląsk, „wbrew swej woli”, trafił do Polski w 1921 (…). Związek przypomina też rosyjskiemu dyplomacie, że protestował „przeciwko fałszowaniu historii przez Polskę dla potrzeb doraźnych, podkreślając współpracę Polski z Niemcami przed wojną”. Działacze zaznaczają, że „w 2008 r. sprzeciwiliśmy się agresji Gruzji na Osetię Południową, za co w Polsce dokonano na nas medialnej nagonki”. Dlatego też proszą ambasadora, by przekazał list władzom Rosji. Mają nadzieję, że prezydent Federacji Rosyjskiej uwzględni ich odrębność od Polaków „oraz fakt, że nie mają wpływu na poczynania władz polskich, które są z natury antyrosyjskie i rusofobiczne”.

Działacze w/w Związku swoim publicznym działaniem dopuścili się znieważenia Narodu Polskiego i Rzeczpospolitej Polskiej wypełniając znamiona przestępstwa stypizowane w art. 127 i 133 kodeksu karnego.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 roku

Anna Fotyga, Poseł na Sejm RP

W odpowiedzi na powyższe Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa.

W związku z brakiem legitymacji procesowej (art. 306 kpk) Anna Fotyga niestety nie może zaskarżyć w drodze żażalenie w/w postanowienia.  Poniżej treść zawiadmienia Prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa.

 

scan1

Leave a Reply