Single Blog Title

This is a single blog caption
20 Luty 2014

Anna Fotyga o polityce morskiej

Dnia 5 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa na temat bardzo bliski Pomorzu. Omawiano aktualną sytuację i strategię rozwoju portów morskich w kontekście polityki podatkowej prowadzonej przez właściwe samorządy. Na posiedzeniu była obecna poseł Anna Fotyga. Uznała, że problem związany z tym tematem nie został rozwiązany. Poseł domagała się prawdziwej prezentacji na temat polskiej polityki morskiej i polityki rozwoju polskich portów morskich, a nie tylko jej fragmentu.

Z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wyłączono takie dziedziny jak rolnictwo, polityka morska i polityka rybacka, natomiast Ustawa o portach morskich jest wadliwa. Panuje w portach ogromny bałagan, jeśli chodzi o stosunki własnościowe. W niektórych portach tereny portowe są dzierżawione na działalność, która w najmniejszym nawet stopniu nie jest związana z polityką portową, to znaczy polityką morską.
Jest to sprawa niezwykle skomplikowana, ponieważ samorządy borykają się z coraz poważniejszymi trudnościami finansowymi ze względu na nakładane na nie zadania i brakiem stosownych finansów, które idą za tymi poszerzonymi zadaniami. Tym samym sprawa polityki morskiej znacznie przekracza zdolności i możliwości samorządów w nowych państwach członkowskich.
Trzeba uporządkować system prawny wewnątrz kraju do czego – zgodnie z zasadą pomocniczości mamy całkowite kompetencje; być może źle zostały ukształtowane podatki lokalne i ten system działa w taki sposób, że może wyglądać jako udzielanie pomocy publicznej.

Stanowisko poseł Anny Fotygi doprowadziło do zobowiązania przez Komisję  Ministra Skarbu Państwa do podjęcia działań na rzecz prawnego rozwiązania tego problemu.

Pełny zapis posiedzenia Komisji Skarbu Państwa dostępny TUTAJ

 

Leave a Reply