Single Blog Title

This is a single blog caption
10 Styczeń 2013

List do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

W związku z artykułem dr hab. Sławomira Cenckiewicza, który ukazał się na portalu wPolityce.pl poseł Anna Fotyga wystosowała pismo do Pana Łukasza Kamińskiego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o następującej treści:

Szanowny Panie Prezesie,

w artykule autorstwa dr hab. Sławomira Cenckiewicza, który ukazał się na portalu wPolityce.pl w dniu 6 stycznia 2013 roku zamieszczone zostało następujące stwierdzenie: “wiele kluczowych dokumentów dla rozstrzygnięcia tej sprawy (m. in. donosy agenturalne „Bolka”) nie było znanych sędziom“, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o bliższe zainteresowanie sprawą i ewentualne wnioski, które będą sygnałem dla Posłów umożliwiającym przeprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych.

Podnoszone przez autora materiału argumenty, w mojej ocenie stawiają w nowym świetle ustalenia procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy i związane z nim orzeczenie sądu lustracyjnego z 11 sierpnia 2000 r. Jak zauważa autor materiału wiele kluczowych dokumentów, dla rozstrzygnięcia tej sprawy we wspomnianym okresie nie było znanych zarówno prokuratorom pionu lustracyjnego IPN jak i sędziom badającym oświadczenie lustracyjne byłego prezydenta RP. Niestety, pomimo prób wykazania rażącej różnicy w zgromadzonym przez Sąd Lustracyjny i autorów książki pt. „SB a Lech Wałęsa” w materiale źródłowym oraz podnoszonych licznych uchybieniach w postępowaniu, Biuro Lustracyjne IPN nigdy nie zdecydowało się na zakwestionowanie w/w orzeczenia.

Aktualnie z uwagi na treść art. 21d ust. 3 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 o wznowieniu postępowania na niekorzyść osoby lustrowanej jest, jak sadzę, niemożliwe w związku z upływem 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Poruszana przeze mnie sprawa ma wydźwięk nie tylko prawny i historyczny, ale także moralny. Dotyka bowiem w sposób bezpośredni wybitnego opozycjonistę, działacza Wolnych Związków Zawodowych Krzysztofa Wyszkowskiego, który ponosi dramatyczne konsekwencje, również  finansowe wytaczanych mu procesów.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Prezesa o informację, czy w związku z tym, że w sprawie byłego prezydenta Lecha Wałęsy utracona została bezpowrotnie możliwość podważenia wyroku lustracyjnego, nie widzi Pan Prezes potrzeby i możliwości zmian legislacyjnych, które umożliwią lepsze, bardziej rzetelne prowadzenie postępowań lustracyjnych.

 

Leave a Reply