Single Blog Title

This is a single blog caption
14 Wrzesień 2012

Poseł Anna Fotyga zabrała głos w sprawie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani poseł Łybacka – o paradoksie – wyraziła sporo moich wątpliwości, które mogłabym zgłosić wobec wystąpienia pana ministra Stachańczyka. Większość dokumentów, które pan minister wymieniał podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego, była omawiana na posiedzeniach Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nadmieniali, że jest to zdecydowanie zbyt ograniczona procedura, jeżeli chodzi o przyjmowanie ustawodawstwa Unii Europejskiej, które dotyczy żywotnych interesów międzynarodowych i wewnętrznych państwa polskiego. To tyle, jeśli chodzi o procedowanie na forum Sejmu.

    I druga sprawa. Pan minister podczas dzisiejszej prezentacji nie powiedział, że w trakcie negocjacji dotyczących traktatu lizbońskiego prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński wspólnie z partnerami brytyjskimi doprowadził do zapisu w traktatach, który świadczy o tym, że bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne i zewnętrzne, pozostaje kompetencją państwa członkowskiego.

    Nie jestem przeciwniczką harmonizacji polityki azylowej. Zdaję sobie sprawę z innych zapisów traktatów, ale jednak nie rozumiem tak procedowanej pogłębionej integracji w dziedzinie polityki azylowej. (Dzwonek) Chcę przypomnieć, że jeśli chodzi o walkę z terroryzmem, mamy informacje wskazujące na to, że w 2008 r. prezydent Rzeczypospolitej został wpisany na listę antyterrorystyczną ABW, co świadczy o tym, że macie państwo naprawdę dużo do zrobienia, jeśli chodzi o dostosowanie systemu wewnętrznego bezpieczeństwa. Myślę, że należałoby skupić się na tym, a nie na bezrefleksyjnym przyjmowaniu postanowień na poziomie Unii Europejskiej. Dziękuję. (Oklaski)

Leave a Reply