Single Blog Title

This is a single blog caption
26 Wrzesień 2012

Poseł Anna Fotyga w sprawie badań klinicznych stosowanych u ludzi

Poseł Anna Fotyga – wypowiedź na posiedzeniu Sejmu.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 710 i 718).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo rzadko w Komisji do Spraw Unii Europejskiej posłowie osiągają konsensus, a wydaje się, że w tej sprawie zdania posłów różnych opcji były bardzo zbliżone. W toku dyskusji zarówno eksperci Biura Analiz Sejmowych, jak i posłowie wykazywali niezgodność rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych z licznymi przepisami polskiej konstytucji, niezgodność z traktatami unijnymi, które wykluczają harmonizację w tej dziedzinie.    Panie ministrze, jak państwo sobie wyobrażacie harmonizację wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie, w której np. w Holandii dopuszczana jest niedobrowolna eutanazja niemowląt? W Polsce jednak nie mieszczą się w głowie tego typu (Dzwonek) rozwiązania. Mam pytanie: Jakie wnioski państwo zamierzacie z tej debaty wyciągnąć, bo posłowie uratowali honor polskich instytucji władzy w tej sprawie? (Oklaski)

Leave a Reply