Single Blog Title

This is a single blog caption
08 Wrzesień 2012

Lech Kaczyński – człowiek “Solidarności”

W dniu 8 września 2012 r. z inicjatywy Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbyła się konferencja, której celem było ukazanie roli i wkładu Lecha Kaczyńskiego w dzieło Sierpnia ’80 i ruchu „Solidarności”.

O zmarłym tragicznie Lechu Kaczyńskim opowiadali historycy i świadkowie historii – jego koledzy i przyjaciele z okresu Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża (1978-1980), Wielkiego Strajku 1980 r., działalności w NSZZ „Solidarność” (1980-1989) i późniejszej aktywności państwowej. Prelegenci w szczegółach omówili aktywność Lecha Kaczyńskiego w WZZ Wybrzeża i ruchu „Solidarności”. Uczestnicy konferencji w sposób szczególny podkreślali te aspekty i wydarzenia z życia i działalności Lecha Kaczyńskiego, które są niemal wymazane z kart historii lub zafałszowane. Niemal we wszystkich wystąpieniach przewijała się troska o dziedzictwo „Solidarności” we współczesnej Polsce, któremu wierny był Lech Kaczyński piastując różne stanowiska państwowe w wolnej Polsce.

Leave a Reply