Single Blog Title

This is a single blog caption
18 Lipiec 2012

Wyrok sądu rodzinnego w sprawie chłopców z Bytomia

Dzisiaj, tj. 18.07.2012r. sąd rodzinny w Bytomiu postanowił odrzucić wniosek Jugendamtu w sprawie wydania dwóch chłopców do Niemiec. Sędzia zaznaczyła w uzasadnieniu wyroku, że dzieci cały czas zachowują kontakt z rodzicami i babcią, która ubiega się o status rodziny zastępczej dla wnuków. Sędzia stwierdziła, że podejmując w tej sprawie decyzję sąd przede wszystkim kierował się dobrem dzieci. Wyrok nie jest prawomocny, strony mają tydzień na złożenie apelacji.

Rodzice chłopców zostali pozbawieni praw rodzicielskich przez Jugendamt podczas pobytu w Niemczech. Powodem decyzji Jugendamtu były rzekome zaniedbania rodziców w stosunku do dzieci.

Więcej

Leave a Reply