Single Blog Title

This is a single blog caption
24 Lipiec 2012

Pytanie o spółdzielnie mieszkaniowe

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu i debaty dotyczącej senackiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poseł Anna Fotyga zadała pytanie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

“Licznie powstające stowarzyszenia osób poszkodowanych w wyniku działań władz spółdzielni mieszkaniowych podnoszą,  dość arbitralny sposób działania w wielu tego typu spółdzielniach. I mam pytanie, przy dość zachowawczym ,stanowisku sądów w podnoszonych przez nich sprawach: jakie narzędzia Minister zamierza wykorzystać, jakie wykorzystał w ubiegłym roku dla sanacji tej sytuacji?”

Odpowiedzi udzielił Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

„Przypomnę, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ma w swojej dyspozycji art. 93 ustawy prawo spółdzielcze, z którego korzysta. Korzysta w taki sposób, że po pierwsze przyjmuje wszystkie zgłoszone skargi i wniesienia wątpliwości przez członków spółdzielni udzielając stosownych odpowiedzi, wszczyna tam gdzie jest to uzasadnione po uzyskaniu odpowiedniego zbioru informacji o spółdzielniach mieszkaniowych lustrację spółdzielni problemową, czyli taką, która dotyczy treści wniesionej skargi, a często i to w zależności od aktywności samych członków lub ich organizacji odbywa spotkania z tymi organizacjami czy też członkami spółdzielni w szczególności tam gdzie wymaga to bezpośrednich interwencji lub tez bezpośredniego kontaktu ze skarżącym. Wydaje się jednak, że w stosunku do oczekiwań członków spółdzielni jest w pewnym sensie troszeczkę zbyt słaba pozycja, tutaj słowo „troszeczkę” proszę traktować jako pewne literackie odniesienie się do treści art. 93, a słaba polegająca na tym, że pozyskiwane, np. zbiory informacji przez ministra odpowiedzialnego za te kwestię mogą być pozyskiwane w sposób albo przedłużony w czasie albo też nie być informacjami pełnymi. Przypomnę, że w tej chwili w Sejmie podjęta zostanie próba nowelizacji tego stanu rzeczy i myślę, że Wysoka Izba będzie miała okazję, ale także i Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odnieść się do takiego przedłożenia i skorzystać ewentualnie z nowych lub też ulepszonych istniejących rozwiązań.”

 

Leave a Reply