Single Blog Title

This is a single blog caption
15 Czerwiec 2012

Oświadczenie poselskie Anny Fotygi w sprawie pakietu klimatycznego

Podczas 16 posiedzenia Sejmu poseł Anna Fotyga wygłosiła oświadczenie poselskie w sprawie pakietu klimatycznego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podczas dzisiejszych głosowań nad projektami aktów prawnych, występując z trybuny sejmowej w debacie na temat pakietu klimatyczno-energetycznego, prezes Rady Ministrów pan Donald Tusk po raz kolejny – jeżeli dobrze sobie przypominam, było to już po raz trzeci – dopuścił się zupełnie nikczemnego potraktowania tragicznie zmarłej głowy państwa, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zarzucając mu wręcz zdradę interesów narodowych w trakcie negocjowania założeń politycznych do pakietu klimatyczno-energetycznego, co miało miejsce 8 marca 2007 r. w Brukseli podczas wiosennej Rady Europejskiej. Rzeczpospolitą Polską reprezentował wtedy rzeczywiście prezydent Lech Kaczyński. Zgodnie z uregulowaniami przedstawiał stanowisko Polski przyjęte 9 lutego w trakcie posiedzenia Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Może przypomnę to stanowisko i to, co prezydent wówczas wynegocjował. Po pierwsze, podtrzymanie założeń, które funkcjonowały już w podpisanym przez Polskę protokole z Kioto, a mianowicie redukcja o 20% emisji do 2020 r. w stosunku do roku bazowego, roku 1990. To było troszeczkę przesunięcie roku bazowego z protokołu z Kioto. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę to, że w trakcie przemian – w tym mieści się likwidacja bardzo energochłonnych gałęzi przemysłu – Polska tak naprawdę dokonała przeszło 30-procentowej redukcji emisji, to te zobowiązania mieliśmy już wykonane. W pkt 28 konkluzji zawarte było stwierdzenie, że każdemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej mają być zapewnione bezpieczne dostawy energii. Poza tym pkt 2 stanowi, że pakiet ma zapewnić konkurencyjność wszystkich gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym dostaw energii po przystępnych cenach.
Prezes Rady Ministrów złamał te wszystkie ustalenia, zmienił rok bazowy na rok 2005, który jest skrajnie niekorzystny dla Polski, i w tej chwili posługuje się cytatem z wypowiedzi prezydenta, który jest całkowicie zmanipulowany. To jest nikczemne. Dziękuję.

Leave a Reply