Single Blog Title

This is a single blog caption
15 Grudzień 2011

Anna Fotyga krytycznie o polityce zagranicznej rządu Donalda Tuska.

Anna Fotyga w swoim wystapieniu dotyczącym debaty nad informacją premiera w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, podkreśliła że rząd PO-PSL, zmieniając politykę zagraniczną po przejęciu władzy w 2007 roku, wpisał się w główny nurt unijny, przez co straciliśmy możliwość budowania w UE koalicji w istotnych dla siebie sprawach. W ocenie Anny Fotygi ta zmiana polityki zagranicznej miała istotny wpływ na wydarzenia, z którymi mamy obecnie do czynienia w UE.

Anna Fotyga mówiła, że celem obecnej polityki zagranicznej jest poprawa relacji z naszymi sąsiadami. Symbolem poprawy tych relacji jest po pierwsze wystąpienie ministra Sikorskiego w Berlinie, a po drugie obecność pana ministra Sikorskiego w Moskwie w dniu 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – powiedziała.

Poseł Anna Fotyga podkreśliła, że błędem Sikorskiego było także niestawienie się przed komisją sejmową, kiedy omawiano wotum nieufności wobec niego i podpisanie umowy z Rosją, którą podważali nasi partnerzy z Europy środkowo-wschodniej.
Nie ma wątpliwości, że od czasu, kiedy Polska stała się rzecznikiem Rosji w Unii Europejskiej” wpisaliśmy się w nurt przeciwnego myślenia z naszymi dotychczasowymi partnerami

Anna Fotyga uważa również, że podpisana w środę w Rosji umowa o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim, ewidentnie godzi w polskie interesy i jest podważana przez naszych partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Cała treść wystąpienia poseł

Leave a Reply